Banobagi Plastic Surgery

close

Trang Tôm

0₫

Mô tả

Tôi hài lòng với kết quả tiêm môi tại Orchard Group.Trước khi đến đây mình cũng đã tham khảo rất nhiều nơi nhưng thực sự rất bất ngờ về môi này.Xin cám ơn tất cả các bác sĩ tại Orchard Group.

Bình luận

Sản phẩm khác